Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website ressorterend onder www.analyz-it.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Analyz-it bvba. Voor meer informatie kan u een mail sturen via info@analyz-it.be.

For assistance regarding the downloading process, please contact info@e-labeling.eu